Tunklova 1, 789 01 Zábřeh | tel.: 583 415 060 | mob.: 737 911 956

Srdíčko

IPOK 2023 -2024

Od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024 je poskytování služeb sociální prevence v Domově pro osamělé rodiče s dětmi Zábřeh podpořeno Individuálním projektem Olomouckého kraje: "Azylové domy v Olomouckém kraji II.", reg. č. CZ.03.02.01/00/22_003/0000099, který je spolufinancován v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu České republiky.

Blíže viz.: