Tunklova 1, 789 01 Zábřeh | tel.: 583 415 060 | mob.: 737 911 956

Srdíčko

Pravidla pro návštěvy v DORD

 

  • Návštěvníci jsou povinni mít respirátor a při vstupu do budovy si musí ihned vydezinfikovat ruce.

  • Návštěvníci se musí v kanceláři prokázat buď:

a) negativním výsledkem antigenního nebo PCR testu NE staršího déle než 72 hodin

b) průkazem o absolvování očkování proti onemocnění COVID-19

c) potvrzením o prodělání onemocnění COVID-19 před max. 180 dny

  • Osoby mezi sebou musí dodržovat odstupy min. 2 metry.

  • Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně 2 osoby na 1 uživatele ve stejném čase.

  • Návštěvníci, kteří tato pravidla nebudou dodržovat, budou vykázáni ze zařízení!!!