Tunklova 5, 789 01 Zábřeh | tel.: 583 550 090 | mob.: 734 702 087

Srdíčko

Poskytujeme krátkodobé ubytování, sociální zázemí a jistotu lidem, kteří se ocitli bez přístřeší

ruce

Podporujeme samostatné bydlení, čímž nejen pomáháme jedincům posilovat schopnost vzít odpovědnost za svůj život, ale rovněž jim pomáháme se nastartovat do života.

Krizový byt

Jedná se o ubytování krátkodobého přechodného typu, které je určeno pouze občanům s trvalým pobytem ve městě Zábřeh (ve výjmečných případech občanům s bydlištěm v ORP Zábřeh), kteří se dostali do nepříznivé sociální situace, především rodinám s nezaopatřenými dětmi.

 

Nepříznivou sociální situací se rozumí- akutní ztráta bydlení, ztráta bydlení vlivem živelné pohromy (např. požár, povodeň), osoba ohrožená domácím násilím.

 

Ubytování není poskytnuto osobě, která je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.

 

Provozní doba: od 6:00 -21:30

 

Cíle krizového bytu:

  • stabilizace akutního krizového stavu (poskytnutí ubytování a podmínek pro přípravu stravy)
  • zprostředkování následné pomoci dlouhodobějšího charakteru (předání kontaktů na Oddělení sociálních věcí, pomoc s podáním žádosti na azylové domy, krizový byt)

 

 

 
Sociální byt

Jedná se o ubytování dlouhodobého přechodného typu, které je přednostně určeno občanům s trvalým pobytem ve městě Zábřeh, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace.

 

Cíle sociálního bytu:

  • celková stabilizace klienta
  • dosažení reálné orientace klienta v jeho aktuální situaci a posílení jeho kompetencí při jejím řešení
  • zprostředkování dalších zdrojů pomoci
Budova
4
lůžka
200
Kč/den
bezpečí
a zázemí
byt 2+1
7500 Kč/měs.