Tunklova 5, 789 01 Zábřeh | tel.: 583 550 090 | mob.: 734 702 087

Srdíčko

Poskytujeme krátkodobé ubytování, sociální zázemí a jistotu lidem, kteří se ocitli bez přístřeší

ruce

Podporujeme samostatné bydlení, čímž nejen pomáháme jedincům posilovat schopnost vzít odpovědnost za svůj život, ale rovněž jim pomáháme se nastartovat do života.

Krizový byt

Ubytování krátkodobého přechodného typu, které je přednostně určeno občanům s trvalým pobytem ve městě Zábřeh, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace.

 

Cíle krizového bytu:

  • stabilizace akutního krizového stavu
  • minimalizace jeho dopadů
  • zprostředkování následné pomoci dlouhodobějšího charakteru

 

 

 
Sociální byt

Jedná se o ubytování dlouhodobého přechodného typu, které je přednostně určeno občanům s trvalým pobytem ve městě Zábřeh, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace.

 

Cíle sociálního bytu:

  • celková stabilizace klienta
  • dosažení reálné orientace klienta v jeho aktuální situaci a posílení jeho kompetencí při jejím řešení
  • zprostředkování dalších zdrojů pomoci
Budova
4
lůžka
200
Kč/den
bezpečí
a zázemí
byt 2+1
7500 Kč/měs.