Tunklova 5, 789 01 Zábřeh | tel.: 583 550 090 | mob.: 734 702 087

Srdíčko

Sociální byt

Jedná se o ubytování dlouhodobého přechodného typu, které je přednostně určeno občanům s trvalým pobytem ve městě Zábřeh, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace.

 

Jeho cílem je poskytnutí bezpečí a zázemí na dobu nezbytně nutnou k vyřešení nejzávažnějších problémů ubytovaného a uspořádání si svých životních podmínek, nejdéle však na dobu 1 roku, v naléhavých případech s možností prodloužení.
Žádost o ubytování v sociálním bytu může žadatel podat písemně. O přidělení či prodloužení sociálního bytu rozhoduje Sociální komise města Zábřeh. Právo na ubytování se zakládá smlouvou o ubytování.

 

Ubytovaný si hradí nájem a všechny poplatky spojené s užíváním bytu sám. Byt 2+1 je standardně vybaven, uživatel si je může dovybavit i vlastním nábytkem.

 

Cena za celý měsíc včetně energií bez rozdílu počtu osob činí 7 500 Kč.

 

Cíle sociálního bytu:

  • celková stabilizace klienta
  • dosažení reálné orientace klienta v jeho aktuální situaci a posílení jeho kompetencí při jejím řešení
  • zprostředkování dalších zdrojů pomoci

 

Základní činnosti:

  • poskytnutí bezpečného ubytování
  • pomoc se zajištěním stravy + základních materiálních potřeb
  • podpora pracovníků, poradenství, nácvik dovedností
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, především sociálních dávek a následného bydlení
MSZ_krizový a sociální bytMSZ_krizový a sociální bytMSZ_krizový a sociální bytMSZ_krizový a sociální bytMSZ Zábřeh - sociální bytMSZ Zábřeh - sociální bytMSZ Zábřeh - sociální byt