Tunklova 5, 789 01 Zábřeh | tel.: 583 550 090 | mob.: 734 702 087

Srdíčko

Krizový byt

Jedná se o ubytování krátkodobého přechodného typu, které je určeno pouze občanům s trvalým pobytem ve městě Zábřeh (ve výjmečných případech občanům s bydlištěm v ORP Zábřeh), kteří se dostali do nepříznivé sociální situace, především rodinám s nezaopatřenými dětmi.

 

Nepříznivou sociální situací se rozumí- akutní ztráta bydlení, ztráta bydlení vlivem živelné pohromy (např. požár, povodeň), osoba ohrožená domácím násilím.

 

Ubytování zahrnuje užívání plně zařízené garsoniéry se 4 lůžky a příslušenstvím (vybavený kuchyňský kout, sprchový kout, WC). Do krizového bytu není povoleno stěhovat jakýkoliv vlastní nábytek.

 

Jeho cílem je poskytnutí bezpečí a zázemí na dobu nezbytně nutnou k vyřešení nejzávažnějších problémů ubytovaného a uspořádání si svých životních podmínek, nejdéle však na dobu 10 dnů, v naléhavých případech s možností prodloužení. O přidělení či prodloužení krizového bytu rozhoduje vedoucí Městských sociálních zařízení. Právo na ubytování se zakládá smlouvou o ubytování.

 

Provozní doba: od 6:00 -21:30

 

Ubytování není poskytnuto osobě, která je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.

 

Cíle krizového bytu:

  • stabilizace akutního krizové stavu (poskytnutí ubytování a podmínek pro přípravu stravy)
  • zprostředkování následné pomoci dlouhodobějšího charakteru (předání kontaktů na Oddělení sociálních věcí, pomoc s podáním žádosti na azylové domy, krizový byt)

     

 

Základní činnosti:

  • poskytnutí bezpečného ubytování
  • poskytnutí podmínek pro přípravu stravy

 

Cena za 1 den ubytování včetně energií bez rozdílu počtu osob činí 200 Kč.

MSZ Zábřeh - Krizový a sociální bytMSZ_krizový a sociální bytMSZ_krizový a sociální bytMSZ Zábřeh - Krizový a sociální bytMSZ_krizový a sociální byt