Tunklova 5, 789 01 Zábřeh | tel.: 583 550 090 | mob.: 734 702 087

Srdíčko

Krizový byt

Jedná se o ubytování krátkodobého přechodného typu, které je přednostně určeno občanům s trvalým pobytem ve městě Zábřeh, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace. Zahrnuje užívání plně zařízené garsoniéry se 4 lůžky a příslušenstvím (vybavený kuchyňský kout, sprchový kout, WC). Do krizového bytu není povoleno stěhovat jakýkoliv vlastní nábytek.

 

Jeho cílem je poskytnutí bezpečí a zázemí na dobu nezbytně nutnou k vyřešení nejzávažnějších problémů ubytovaného a uspořádání si svých životních podmínek, nejdéle však na dobu 10 dnů, v naléhavých případech s možností prodloužení. O přidělení či prodloužení krizového bytu rozhoduje vedoucí Městských sociálních zařízení. Právo na ubytování se zakládá smlouvou o ubytování.

 

Cena za 1 den ubytování včetně energií bez rozdílu počtu osob činí 200 Kč.

 

Cíle krizového bytu:

  • stabilizace akutního krizového stavu
  • minimalizace jeho dopadů
  • zprostředkování následné pomoci dlouhodobějšího charakteru

 

Základní činnosti:

  • poskytnutí bezpečného ubytování
  • pomoc se zajištěním stravy + základních materiálních potřeb
  • krizová intervence a podpora pracovníků
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, především sociálních dávek a následného bydlení
MSZ_krizový a sociální bytMSZ_krizový a sociální bytMSZ Zábřeh - Krizový a sociální bytMSZ Zábřeh - Krizový a sociální bytMSZ_krizový a sociální byt