Tunklova 1, 789 01 Zábřeh | tel.: 583 415 060 | mob.: 737 911 956

Srdíčko

Pomáháme osamělým rodičům s dětmi v tísni bez zázemí při startu do života

ruce

“Pomáháme osamělým rodičům s dětmi v tísni bez zázemí při startu do života. Nabízíme těmto lidem v obtížné životní situaci časově omezené zázemí a aktivizačními programy jim pomáháme začlenit se do běžného života.“

Matkám/otcům v nepříznivé bytové a sociální situaci zabezpečíme dočasné ubytování v našem domově.

Nabízíme

  • dočasné ubytování
  • pomoc při zajištění stravy
  • podporu při obstarávání osobních záležitostí
  • sociální podporu formou individuálních plánů
  • pomoc při jednání s úřady a jinými organizacemi dle aktuálních potřeb uživatele
  • základní sociálně právní poradenství
  • podporu při výchově a péči o děti, pomoc při vedení domácnosti
  • výchovně-vzdělávací a aktivizační programy
Budova
7
bytových jednotek
4
pokoje
450m2
zahrada
30m2
herna pro děti
Strom splněných přání 2023