Tunklova 1, 789 01 Zábřeh | tel.: 583 415 060 | mob.: 737 911 956

Srdíčko

Cílová skupina uživatelů

Domov pro osamělé rodiče s dětmi Zábřeh poskytuje pomoc matkám/otcům s nezaopatřenými dětmi a těhotným ženám v akutní nepříznivé bytové a sociální situaci zejména:

  • žijícím část svého života ve výchovném zařízení
  • z nefunkčních nebo sociálně slabých rodin
  • s nízkým inteligenčním potenciálem
  • opouštějícím domácnost v důsledku rozvodu manželství, rozchodu s partnerem, otcem dětí

      Podle těchto důvodů můžeme rozdělit uživatele našich služeb do 2 skupin:

  1. matky/otcové a ženy s nedostatečným sociálním potenciálem
  2. sociálně ohrožené ženy a matky/otcové v důsledku rozvodu

 

Věková struktura: Mladí dospělí (18 až 26 let) Dospělí (27 až 64 let)