Tunklova 5, 789 01 Zábřeh | tel.: 583 550 091 | mob.: 704 484 329

Srdíčko

Poskytujeme sociální zázemí a jistotu lidem, kteří se ocitli bez přístřeší

ruce

"Nabízí svým klientům pomoc při hledání cesty jak řešit problémy a obtížné situace a poskytuje klientům příležitost k jejich začlenění do společnosti."

Azylový dům pro muže a ženy poskytuje:

  • ubytování – 7 pokojů (17 lůžek)
  • vytvoření podmínek popř. pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • v případě potřeby zajištění doprovodu uživatele na úřadech
  • zprostředkování kontaktů na další odbornou pomoc
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
Budova
7
pokojů
2 až 3
lůžka na pokoji
společná
kuchyň
celoroční
provoz