Tunklova 5, 789 01 Zábřeh | tel.: 583 550 091

Srdíčko

Poskytované služby

 • ubytování – 7 pokojů (17 lůžek)
 • vytvoření podmínek popř. pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • v případě potřeby zajištění doprovodu uživatele na úřadech
 • zprostředkování kontaktů na další odbornou pomoc
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob


Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v azylových domech, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, § 22, se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy – uživatelé mohou používat kuchyňku, jejímž vybavením je elektrický sporák, základní kuchyňské nádobí a na každém pokoji je lednice
 • ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující jeden rok
 • umožnění celkové hygieny těla – uživatelé mají k dispozici koupelnu, ve které se nachází sprchový kout a umyvadla, koupelny jsou rozděleny zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy
 • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla – uživatelé mají ve společenské místnosti pračku, kde si mohou kdykoliv vyprat svoje osobní věci, sušák na prádlo, žehlicí prkno a žehlička je jim půjčována na požádání oproti podpisu, čisticí prostředky jsou jim poskytovány pouze na mytí společných prostor, ve výjimečných případech i na úklid pokojů (z důvodu udržení čistoty a hygieny, kdy uživatel není schopen z vlastních finančních prostředků si zajistit vlastní čisticí prostředky)
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů – sociální pracovník společně s klíčovým pracovníkem pracuje s uživatelem služby, mapuje jeho přání a potřeby a vytvářejí společně s uživatelem individuální plán, na kterém poté společně pracují a plní jeho jednotlivé kroky
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek

 

Registrace sociální služby Krajským úřadem Olomouckého kraje byla udělena 1. 1. 2019 dle Zákona o sociálních službách č. 108/ 2006 Sb, ovšem vychází z dlouholeté tradice sociálních zařízeních ve městě.

 

Od ledna 2019 je služba AD opět podpořena z veřejné zakázky IPOKu.