Tunklova 5, 789 01 Zábřeh | tel.: 583 550 091 | mob.: 704 484 329

Srdíčko

IPOK 2023-2024

Od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024 je poskytování služeb sociální prevence v Azylovém domě pro muže a ženy Zábřeh podpořeno Individuálním projektem Olomouckého kraje: "Azylové domy v Olomouckém kraji II.", reg. č. CZ.03.02.01/00/22_003/0000099, který je spolufinancován v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu České republiky.

Blíže viz.: