Tunklova 5, 789 01 Zábřeh | tel.: 583 550 090 | mob.: 704 484 329

Srdíčko

Pravidla pro návštěvy v AD

 

  • Návštěvníci jsou povinni mít respirátor a při vstupu do budovy si musí ihned vydezinfikovat ruce.
  • Návštěvníci se musí v kanceláři prokázat buď:

a) negativním výsledkem antigenního nebo PCR testu NE staršího déle než 48 hodin

b) průkazem o absolvování očkování proti onemocnění COVID-19

c) potvrzením o prodělání onemocnění COVID-19 před max. 180 dny

  • Návštěvy mohou probíhat pouze na zahradě.
  • Osoby mezi sebou musí dodržovat odstupy min. 2 metry.
  • Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně 2 dospělé soby na 1 uživatele
    ve stejném čase.
  • Návštěvníci, kteří tato pravidla nebudou dodržovat, budou vykázáni ze zařízení!!!